UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ZAUŁEK"

Klub UKS Zaułek powstał w sierpniu 2018 roku z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego. Biorąc pod uwagę potrzeby i zainteresowania uczniów powstały następujące sekcje: koszykówka, piłka nożna, lekkoatletyka, tenis stołowy i trening ogólnorozwojowy.

#

Nasze motta